1- Prof. Dr. Buğrahan Bekir YAĞCI – Kırıkkale Üni. Vet. Fak. İç Hastalıkları A. D. – Kırıkkale

2- Prof. Dr. Kerem URAL – Adnan Menderes Üni. Vet. Fak. İç Hastalıkları

3- Prof. Dr. Erdoğan UZLU – Balıkesir Üni. Vet. Fak. İç Hastalıkları A. D. – Balıkesir

4- Prof. Dr. Abuzer ACAR – Afyon Kocatepe Üni. Vet. Fak. İç Hastalıkları A. D. – Afyon

5- Doç. Dr. Sibel YASA DURU – Kırıkkale Üni. Vet. Fak. İç Hastalıkları A. D. – Kırıkkale

6- Doç. Dr. Ali Evren HAYDARDEDEOĞLU – Aksaray Üni. Vet. Fak. İç Hastalıkları A. D. – Aksaray

7- Vet. Hek. Ahmet BAYDIN

(Derneğimizin kurulduğu 2021 yılındaki unvanlarıyla)